Tým vedoucích

Tým vedoucích

Jeden z loňských turnusů
Westernové tábory pořádáme již od roku 2007. Za tu dobu jsme vystřídali několik instruktorů, ale pevné jádro zůstává :) Naší snahou je hlavně to, aby si děti tábor užily, odvezly si spoustu pěkných zážitků, fotek a získaly mnoho nových přátel a kamarádů nejen mezi dětmi, ale i mezi námi, instruktory :)
Na těchto stránkách se dozvíte vše potřebné ohledně dětských westernový táborů, které již několik let pořádáme v okolí vesničky Podolí a v překrásné krajině Šumavy.

Už teď se těšíme na Vaše reakce na nové stránky a případnou spolupráci.

Váš tým instruktorů :)

Vítej, kdo se nebojíš! Jsme netradiční každým coulem, tak vstup a uvidíš!

PICT0014.JPG
PRÁVNÍ SUBJEKT, KTERÝ ZAŠTÍŤUJE NAŠE TÁBORY JE

SK PLZEŇ BOLEVEC
LEDECKÁ 19
32300 PLZEŇ


http://www.cuscz.cz/sluzby-servis/urazove-pojisteni-clenu.html

JAK JE DLE VÝŠE UVEDENÉHO ODKAZU ZŘEJMÉ, POŘÁDÁME NEJEN TÁBORY, ALE I DALŠÍ SPORTOVNÍ ČINNOSTI, POJISTKA JE STEJNÁ I NA LYŽAŘSKOU ŠKOLU........ 

Postup vyplnění formuláře a jeho odeslání pojišťovně je následující:

  • Část formuláře - B. POJIŠTĚNÝ = komu se stal úraz,

  • Část formuláře - C. ÚDAJE O POJIŠTĚNÍ A O ÚRAZU

-Číslo pojistné smlouvy- do první kolonky uveďte toto číslo pojistné smlouvy – 4950050842. Pokud máte sjednané osobní úrazové pojištění nebo jiné pojištění u pojišťovny Kooperativa, a.s. uveďte je do dalších kolonek. Pojištění je kumulativní a lze uplatnit i několik pojistek na jeden úraz.

-Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí . . .

-Kolonka: Stal se úraz při sportovní činnostiZaškrtněte ANO a do kolonky za vyplňte: název sportovního subjektu a ID ČUS a IČO SK/TJ nebo svazu

-Další kolonky vyplňte dle vašich vědomostí . . .

  • Část formuláře - D. ZPŮSOB VÝPLATY PLNĚNÍ

Uveďte svoje číslo účtu nebo adresu kam chcete peníze poslat

Pozor! Vyplňte pouze jednu možnost.

v případě nezletilé osoby vyplní rodič (doporučuji výplatu na CZK účet u tuzemského peněžního ústavu)

  • Část formuláře - E. PŘILOŽENÉ DOKUMENTY

-k formuláři Oznámení události nebo Oznámení smrti můžete připojit potřebné doklady:

-zdravotní dokumentaci pojištěného týkající se úrazu, v případě hospitalizace kopii propouštěcí zprávy.

-v případě nároku na plnění v případě trvalých následků dokumentaci o průběhu léčení a rehabilitace včetně kopie lékařské zprávy po ustálení trvalých následků, v případě úmrtí ověřenou kopii úmrtního listu a kopii lékařské zprávy o příčině smrti, kopii policejního protokolu nebo potvrzení o šetření nehody v případě vyšetřování policií.

Spodní rámečky na straně jedna u Oznámení události musí být vyplněny. V případě, že pojištěný ještě není zletilý, je třeba připojit i podpis zákonného zástupce. Do rámečku vpravo dole vyplňte jméno, příjmení a podpis odpovědného pracovníka sportovního svazu nebo SK/TJ (stvrzuje, že k úrazu došlo při pojištěné činnosti a pojištěný byl v době vzniku úrazu osobou, na kterou se pojištění vztahuje) a připojte razítko členského SK nebo TJ, případně národního sportovního svazu (to v případě, že SK/TJ není členem okresního sdružení ČUS);

 

Pro úrazy, které se staly v letech 2013 až 2016 postupujte podle tohoto návodu: Více informací, příslušný formulář ke stažení zde.

Vyplněné a potvrzené oznámení o škodné události se zasílá spolu s naskenovanou lékařskou dokumentací per e-mail na adresu oznameni.udalosti@pvzp.cz.

Rychlý kontakt na organizační výbor všech akcí našeho klubu:

Vendula Šmídlová, tel. 604 109 391

Name
Email
Comment
Or visit this link or this one